Slniečko

Slniečko, Podhora 6, Ružomberok, Tel: 0907 347 092

Turbo soláriá

Turbo solárium A
GardaSun 8000

Trubice:
Cosmosun 48 × 180 W 190 cm
Cena solária za min.:
0,33 € / 0,26 €
Solárium A

Turbo solárium B
UltraSun 8000

Trubice:
Cosmosun 48 × 180 W 200 cm
Cena solária za min.:
0,41 € / 0,33 €
Solárium B

Turbo solárium C
UltraSun Solarwind 5000

Trubice horný diel:
Cosmosun 20 × 180 W 200 cm
Trubice spodný diel:
Cosmosun 19 × 160 W 176 cm
Opaľovače tváre:
Cosmosun 19 × 25 W 52 cm
Cena solária za min.:
0,45 € / 0,36 €
Solárium C